Kunstpuljen

Private, foreninger, organisationer og kulturaktører kan søge om tilskud til indkøb af kunstværker til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Tilskud til indkøb af kunst

Der kan søges om støtte til

  • Erhvervelse af kunst af høj kunstnerisk kvalitet. For kunst af høj kunstnerisk kvalitet gælder, at kunstneren har en kunstfaglig uddannelse og/eller har udstillet på flere censurerede udstillinger.
  • Der kan søges finansiering til erhvervelsen af kunstværket, op til 50% af værkets samlede pris. Kun når der er dokumenteret bred lokal opbakning til kunstværket kan der søges fuldfinansiering af kunstindkøb.

Puljen råder i 2022 over 53.000 kr.

Ansøgningsfrister

Puljen har en årlige ansøgningsfrist, nemlig 1. april. Alle ansøgere får besked om afgørelsen via mail.

Der skal søges via ansøgningsformular på hjemmesiden.
Ansøgningen skal indeholde budget, beskrivelse af kunstværket, motivationen for indkøb af værket samt placering og kunstnerens cv. Ansøgningen behandles snarest muligt efter ansøgningsfrist med inddragelse af en arbejdsgruppe i forvaltningen samt anbefalinger fra kommunens Statsanerkendte Billedkunstråd.

Din ansøgning vurderes

I vurderingen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på flg:

  • Kunstværkets/udsmykningens lokale forankring
  • En kunstfaglig vurdering fra Billedkunstrådet. Billedkunstrådet vægter: Kunstnerens plads i den bredere kunsthistorie. Værkets kvaliteter i forhold til udførelse -sammenholdt med kunstnerens øvrige praksis. Værkets lokale/lokalhistoriske betydning. Evt. værkets kvaliteter i relation til kommunens øvrige samling.
  • En vurdering af kunstværkets/udsmykningens påvirkning på trafikale, naturmæssige, planlægningsmæssige og andre tekniske forhold.
  • En vurdering af kunstværket i forhold til gældende udviklingsstrategi og eventuelle lokale udviklingsplaner og egentlige lokalplaner for området.
  • En vurdering af de økonomiske konsekvenser for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kriterier for tilskud

Der kan støttes kunst, der opsættes i det offentlige rum, i tråd med kommunens retningslinjer for kunst i det offentlige rum og andre nationale, regionale og kommunale planer for området.

Kunst, der købes for midler fra 1% jordsalgspuljen tilhører Faaborg-Midtfyn Kommune. Aftaler om erhvervelse af kunstværker indgås mellem kunstner og kommunen i henhold til de erhvervelsesskabeloner der anvendes i kommunen for midlertidig og permanente kunstværker. Bevillinger fra puljen gælder i 2 år fra bevillingen er givet ved politisk stillingtagen.