Landdistriktspuljen

I 2017 er puljen delt op i to puljer en Slå i gang pulje, de støtter hurtigt gennemførte projekter og Landdistrikspuljen, der støtter forsøgs- og udviklingsprojekter.

Støtte til lokale projekter og ildsjæle

Faaborg-Midtfyn Kommunes ønsker med puljerne, at støtte op om projekter og ildsjæle, der udvikler attraktive by- og lokalsamfund og i 2021 prioriteres projekter;

 • Der understøtter handlinger i forbindelse med landsbyplaner, samt udarbejdelse af nye landsbyplaner/udviklingsplaner
 • Der er målrettet tiltag i relation til FN´s Verdensmål.
 • Der indarbejder en eller flere af de 9 anbefalinger i FMK´s Landsbyanalyse 2019

Læs mere om Faaborg-Midtfyn Kommunes landsbyanalyse

Landdisstriktspuljen

Der stilles 683.293 kr. til rådighed i 2021.
Puljens formål er at støtte forsøgs- og udviklingsprojekter, lokale udviklingsplaner og Landsbyklyngesamarbejde med en finansiering op til 100.000 kr. pr. projekt.
Puljen har ansøgningsfrist 2. april og 1. oktober 2020.
Fynsland, paraplyorganisation for lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune giver forud for politisk behandling indstillinger til projekterne.

Det overordnede mål med Landdistriktspuljen er at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder ved bl.a.:

 • At skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser i landdistrikterne - herunder nicheproduktion - eventuelt som en kombination af privat og offentligt arbejde
 • At styrke bosætningen i landdistrikterne
 • At arbejde med boligudvikling og tilpasning af bygninger i landsbyer
 • At styrke integrationen af nye landdistriktsborgere
 • At fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne, herunder styrke initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter
 • At skabe god infrastruktur og nye muligheder for mobilitet
 • At skabe nye funktioner i lokalområdet, gentænke landsbyen eller skabe ny selvforståelse af landsbyen gennem arbejdet med lokale potentialeplaner
 • At skabe nye muligheder for en større grupper borgere i lokalområdet
 • At understøtte landsbyforskønnende initiativer og ”pausepladser”

Kriterier for landdistriktspuljen er:

 • Der skal foreligge egen- eller anden medfinansiering via frivilligt arbejde eller økonomi
 • Der gives ikke støtte til vedligeholdelse samt drift. Med drift forstås bl.a. vedligeholdelse af områder og ejendomme, administration af hjemmesider, revision, generalforsamling, handleplan, udarbejdelse af vedtægter samt interne møder
 • Projektet må ikke være påbegyndt
 • Projekterne skal afvikles i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Hvis et projekt har søgt eller modtaget støtte i andre puljer, skal dette oplyses i ansøgningen

Ansøgninger vil i særlig grad blive vurderet på:

 • om projektet styrker samarbejdet mellem lokale foreninger, borgergrupper og institutioner
 • om de opfylder et eller flere af de overordnede mål for landdistriktspuljen
 • om der understøtter handlinger i forbindelse med landsbyplaner, samt udarbejdelse af nye landbyplaner/udviklingsplaner
 • kvaliteten og omfanget af borgerinddragelse i projektet
 • projektets sammenhæng med kommunens Udviklingsstrategi
 • projektets sammenhæng til FMK's Landsbyanalyse 2019
 • projektet sammenhæng til FN's Verdensmål

  Hvem kan der ydes tilskud til?
  Der kan ydes tilskud til foreninger, enkeltpersoner, selvejende institutioner eller lignende. Enkeltpersoner og selvejende institutioner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der retter sig mod en bred kreds af personer.

  Slå i gang puljen

  Der stilles 125.000 kr. til rådighed i 2021.
  Puljens formål er at støtte mindre og hurtigt gennemførte projekter med en finansiering op til 10.000 kr. pr. projekt.
  Puljen kan søges løbende.
  Puljen administreres af Fynsland, med kommunal administrativ involvering og kommunens landdistriktskoordinator som tovholder.
  Kultur og Lokalsamfundsudvalget orienteres om bevillinger fra puljen

  Puljens formål er at yde støtte til:

  • Projekter der indeholder nye idéer og skal være med til at skabe nye muligheder for en større gruppe borgere i lokalområdet
  • Formidling og kommunikation
  • Forundersøgelser og skitsetegninger til større projekter

  Kriterier for Slå i gang puljen er:

   • Der skal foreligge egen- eller anden medfinansiering via frivilligt arbejde eller økonomi
   • Projekterne skal være gennemført inden for 3 måneder
   • Der gives ikke støtte til vedligeholdelse og drift. Med drift forstås bl.a. vedligeholdelse af områder og ejendomme, administration af hjemmesider, revision, generalforsamling, handleplan, udarbejdelse af vedtægter samt interne møder
   • Projektet må ikke være påbegyndt
   • Projekter der fremmer at flest mulig får gavn af projektet, er innovativt eller nytænkende vil blive foretrukket
   • At understøtte landsbyforskønnende initiativer og ”pausepladser”
   • Projekterne skal afvikles i Faaborg-Midtfyn Kommune

   Hvem kan der ydes tilskud til?
   Der kan ydes tilskud til foreninger, enkeltpersoner, selvejende institutioner. Enkeltpersoner og selvejende institutioner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der retter sig mod en bred kreds af personer.

   Behandling af ansøgninger
   Det er Fynsland, paraplyorganisationen for lokalrådene i Faaborg-Midtfyn Kommune, der administrerer Slå i gang puljen, med administrativ understøttelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktskoordinator.

   Landdistriktspuljen

   Udvikling og fremmer stærke og levende lokalsamfund. Støtter op til 100.000 kr.
   Ansøgningsfrister: 2. april og 1. oktober 2021.
   Ansøgningen sker via kommunens puljehåndteringssystem

   Ansøgningsskema

   Landdistriktspuljen administreres af Kultur og Lokalsamfundsudvalget.

   Slå i gang pulje

   Fremmer mindre og hurtigt gennemførte projekter. Støtter op til 10.000 kr.
   Løbende ansøgning
   Ansøgningen sker via kommunens puljehåndteringssystem

   Ansøgningsskema

   Slå i gang puljen administreres af Fynsland.

   Spørgsmål kan rettes til

   Landdistriktskoordinator
   Jens Peter Jacobsen
   jepja@fmk.dk
   72 53 20 74