Moderniseringspuljen

Formålet med moderniseringspuljen er at støtte modernisering af aktivitetscentre, så de i højere grad kan klare sig selv.

Modernisering af lokale aktivitetscentre

Formålet med moderniseringspuljen er at modernisere og nytænke aktivitetscentre i Faaborg-Midtfyn Kommune - dels så nye aktivitetsmuligheder kan udvikles, og dels så driftsomkostningerne kan nedbringes.

Med aktivitetscentre menes faciliteter hvor folk mødes og dyrker interesser og aktiviteter sammen - såvel  udendørs som indendørs.

Puljemidlerne tildeles på baggrund af principperne i kommunens fritidsstrategi.

Kultur- og lokalsamfundsudvalget har besluttet at midler fra puljen uddeles efter følgende kriterier:

  • At moderniseringen skaber nye aktiviteter eller udvikler eksisterende aktiviteter, som vil gavne mange borgere - enten lokalt eller via et stort potentielt opland.
  • At kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed for nye aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet i faciliteten.
  • Om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og omkring faciliteten.
  • At nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter.
  • Hvorvidt projektet er innovativt og nytænkende.
  • Om investeringen på sigt kan nedbringe behovet for kommunale drifts- og anlægstilskud.
  • Graden af medfinansiering og/eller ekstern finansiering.

Principperne er udgangspunkt for Kultur- og lokalsamfundsudvalgets behandling af ansøgninger og udvalget kan i forbindelse med den konkrete behandling af ansøgningerne beslutte, hvordan hensynet til de forskellige principper skal vægtes.

Ansøgere der er moms-registreret skal ansøge beløb eksklusiv moms, da ansøgeren kan få fx bygge-momsen refunderet efterfølgende.

 

Ansøgere der IKKE er moms-registreret skal ansøge beløb inklusiv moms, da ansøgeren skal afholde alle udgifter til fx et byggeri inkl. moms.

 

 

 

Ansøgning

Ansøgningsfrist 1. februar 2019.

Søg her

Kontakt

Theis Bavnhøj Hansen
Fritidskonsulent
tbhan@faaborgmidtfyn.dk
72 53 80 04