Moderniseringspuljen

Formålet med moderniseringspuljen er at støtte modernisering af aktivitetscentre, så de i højere grad kan klare sig selv.

Modernisering af lokale aktivitetscentre

Formålet med moderniseringspuljen er at modernisere og nytænke aktivitetscentre i Faaborg-Midtfyn Kommune - dels så nye aktivitetsmuligheder kan udvikles, og dels så driftsomkostningerne kan nedbringes.

Med aktivitetscentre menes faciliteter hvor folk mødes og dyrker interesser og aktiviteter sammen - såvel  udendørs som indendørs.

Puljemidlerne tildeles på baggrund af principperne i kommunens fritidsstrategi som du kan finde i højre side.

Kultur- og lokalsamfundsudvalget har besluttet at midler fra puljen uddeles efter følgende kriterier:

  • At moderniseringen skaber nye aktiviteter eller udvikler eksisterende aktiviteter, som vil gavne mange borgere - enten lokalt eller via et stort potentielt opland.
  • At kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed for nye og eksisterende aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet i faciliteten.
  • Om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og omkring faciliteten.
  • At nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter.
  • Hvorvidt projektet er innovativt og nytænkende.
  • Om investeringen på sigt kan nedbringe behovet for kommunale drifts- og anlægstilskud.
  • Graden af medfinansiering og/eller ekstern finansiering.

Principperne er udgangspunkt for Kultur- og lokalsamfundsudvalgets behandling af ansøgninger og udvalget kan i forbindelse med den konkrete behandling af ansøgningerne beslutte, hvordan hensynet til de forskellige principper skal vægtes.

Ansøgere der er moms-registreret skal ansøge beløb eksklusiv moms, da ansøgeren kan få fx bygge-momsen refunderet efterfølgende.

 

Ansøgere der IKKE er moms-registreret skal ansøge beløb inklusiv moms, da ansøgeren skal afholde alle udgifter til fx et byggeri inkl. moms.

Søg Moderniseringspuljen her

 

 

 

Kontakt

Jan Tomas Fogde
Event- og fritidskonsulent
jatof@fmk.dk
72 53 88 09

Hvis du vil vide mere