Moderniseringspuljen

Formålet med moderniseringspuljen er at støtte modernisering af aktivitetscentre, så de i højere grad kan klare sig selv.

Modernisering af lokale aktivitetscentre

Formålet med moderniseringspuljen er at modernisere og nytænke aktivitetscentre i Faaborg-Midtfyn Kommune - dels så nye aktivitetsmuligheder kan udvikles, og dels så driftsomkostningerne kan nedbringes.

Med aktivitetscentre menes faciliteter hvor folk mødes og dyrker interesser og aktiviteter sammen - såvel  udendørs som indendørs.

Puljemidlerne tildeles på baggrund af principperne i kommunens fritidsstrategi som du kan finde i højre side.

Kultur- og lokalsamfundsudvalget har besluttet at midler fra puljen uddeles efter følgende kriterier:

  • At moderniseringen skaber nye aktiviteter eller udvikler eksisterende aktiviteter, som vil gavne mange borgere - enten lokalt eller via et stort potentielt opland.
  • At kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed for nye og eksisterende aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet i faciliteten.
  • Om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og omkring faciliteten.
  • At nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter.
  • Hvorvidt projektet er innovativt og nytænkende.
  • Om investeringen på sigt kan nedbringe behovet for kommunale drifts- og anlægstilskud.
  • Graden af medfinansiering og/eller ekstern finansiering.

Principperne er udgangspunkt for Kultur- og lokalsamfundsudvalgets behandling af ansøgninger og udvalget kan i forbindelse med den konkrete behandling af ansøgningerne beslutte, hvordan hensynet til de forskellige principper skal vægtes.

Ansøgere der er moms-registreret skal ansøge beløb eksklusiv moms, da ansøgeren kan få fx bygge-momsen refunderet efterfølgende.

Ansøgere der IKKE er moms-registreret skal ansøge beløb inklusiv moms, da ansøgeren skal afholde alle udgifter til fx et byggeri inkl. moms.

Søg Moderniseringspuljen her

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling Kultur og Fritid på 72 53 80 00 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 – 15:30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Kontakt

Jan Tomas Fogde
Event- og fritidskonsulent
jatof@fmk.dk
72 53 88 09

Hvis du vil vide mere