Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten for Faaborg-Midtfyn Kommune beskriver rammerne for den politiske styreform i kommunen samt opgavefordelingen mellem udvalg og kommunalbestyrelse.

Ny styrelsesvedtægt pr. 1 januar 2017

Den 15. december godkendte Kommunalbestyrelsen en ny styrelsesvedtægt, der gælder fra 1. januar 2017.

Ny styrelsesvedtægt

Hvad går en styrelsesvedtægt ud på?

En styrelsesvedtægt beskriver rammerne for den politiske styreform i kommunen samt opgavefordelingen mellem udvalg og kommunalbestyrelse.

Formålet med styreformen er at skabe en klar og effektiv rollefordeling mellem politikere og administrationen, hvor politikerne udøver lederskab gennem klare mål og visioner, mens medarbejderne omsætter de politiske mål til konkrete indsatser.