Årslev Børnehave og Vuggestue

Årslev Børnehave og Vuggestue er en selvejende integreret institution. Vi er beliggende i Årslev, der ligger 15 minutter uden for Odense. Vi har en økologisk madordning, ligger i naturskønne omgivelser og har fokus på krop og bevægelse i vores hverdag.

Luk alle
Åben alle

Om Årslev Børnehave og Vuggestue

Årslev Børnehave og Vuggestue er en selvejende institution. Vi har en forældrebestyrelse, som er arbejdsgiver for leder og medarbejdere.

Vi er beliggende i Årslev - ca. 15 minutter fra Odense. Vi har en økologisk madordning, ligger i naturskønne omgivelser og har fokus på krop og bevægelse i vores hverdag. Vi glæder os til at tage imod jer og jeres barn, og ser frem til at følge jeres barns udvikling i de kommende år.

Fysiske rammer

Børnehaven består af 2 børnehavegrupper: Springbønnen og Løbelinsen. Børnene er fordelt på 2 stuer og er aldersintegreret. Vuggestuen hedder Trilleærten.

Inderummet

Til hver stue er knyttet 2 små rum (til leg eller som værksted), en garderobe samt et toilet (den ene stues toilet deles med vuggestuen). Der er indgang til børnehaven med vindfang i garderoben.

Vuggestuen Trilleærten blev etableret i sommeren 2007, og har stue med foldedør ind til køkkenet, som er ’hjertet’ i børnehaven. Vuggestuen har deres egen indgang og garderobe. Køkkenet og vuggestuen kan slås sammen til et stort rum når der eksempelvis holdes fester og forældremøde.

I Årslev Børnehave og Vuggestue lægger vi vægt på ’åbne døre’. Det vil sige, at vuggestuebørnene får lov at lege på børnehavens stuer, og børnehavebørnene får ligeledes lov at lege i vuggestuen. På den måde skabes der kontakter og venskaber til andre børn og voksne i institutionen.

Under spisning og i forbindelse med aktiviteter målrettet vuggestuens børn, lukker vi dog ind til stuen for at kunne få mulighed for fordybelse uden forstyrrelser. Ligeledes kan vi have nye børn som drager mest nytte af, at være på vuggestuen uden alt for mange forstyrrelser, hvilket vi selvfølgelig også tager hensyn til.

På både Løbelinsen og Springbønnen er der hvert et rum, hvor børnene kan boltre sig og bruge deres krop. På Løbelinsen er der et puderum og et kreativt værksted. På Springbønnen er der er et motorikrum med klatrevæg og ribbe samt et 'soverum', som også bruges som udklædningsrum i løbet af dagen.

Vi har mange små "rum" på begge stuer og forsøger at skabe små ’læringsrum’, som børnene kan lege i uforstyrret.

Uderummet

Legepladsen består af en meget stor grund på 11.000m2 med en flot udsigt og mange udfoldelsesmuligheder for børnene. Vi vægter udelivet højt, og ser det som værdifuldt at børnene får kendskab til naturen og dens mange udfoldelsesmuligheder.

Vandbanen er et centralt sted for børnene, hvor de kan lege med vand og sand. Vandbanen er med genbrugsvand. Vi har også flere bakker, som bliver brugt til forskellige lege og er med til at udfordre børnene motorisk. Om vinteren er der gode muligheder for at kælke på bakkerne, og om sommeren triller børnene ned fra bakkerne. Der er både store og små bakker til dette.

Vi har et område på legepladsen, som vi kalder "skoven". Her er der træer børnene kan klatre i samt bygger huler under.

I forbindelse med vores udeværksted har vi en skøn lille oase med 'hjemmelavede' gynger og 'palle-sofaer' samt bildæk i træerne. Her kan børnene få styrket deres motorik, herunder balance og forskellige sanser. På legepladsen kan børnene også plukke frugt og grønt fra vores bede og bærbuske.

På legeredskabet 'Stjernen' kan børnene, når de har øvet sig tilstrækkeligt, kravle højt op og nyde udsigten. Rundt omkring på legepladsen er der også hængekøjer ophængt, så børnene kan tage en 'lille slapper' og nyde en gyngetur i løbet af dagen.

Vores store gyngestativ med 6 gynger, placeret i en cirkel, ligger op til at gynge sammen i flok, samtidig med at børnene har mulighed for at snakker sammen.

I 2020 var vi så heldige at få et udekøkken sat op med både koldt og varmt vand. Her kan vi ordne og forberede grøntsager sammen med børnene til vores ugentlige bål-suppe. Ved siden af udekøkkenet har vi en urtehave: så vejen fra 'jord til bord' er kort og giver mening for børnene.

Køkkenet

Vores køkken er indrettet, så børnene kan være med til at lave den mad, vi skal have. Børnene er både med til at skære frugt til formiddagen og med til at lave middagsmaden. Om tirsdagen laver vi suppe over bål, så der rykker køkkenet og børnene ud omkring bålet. På den måde bliver vores madordning en del af vores pædagogiske arbejde.

Vi er en selvejende vuggestue og børnehave

Årslev Børnehave og Vuggestue er en selvejende institution. Det er bestyrelsen, der udstikker rammerne for det daglige virke. Som bestyrelse for en selvejende daginstitution er man arbejdsgiver for institutionens leder og medarbejdere og varetager den overordnede ledelse. Bestyrelsen er med til at fastsætte principper for de pædagogiske og økonomiske rammer.

Da vi er en selvejende institution har du som forælder mulighed for at have indflydelse på dit barns hverdag i vuggestue og børnehave. Det får du ved at melde dig ind i bestyrelsen eller forældreforeningen Den Grønne. Læs mere om dette under fanen Forældresamarbejde

Værdigrundlag

Vedtægt

Bestyrelsen i en selvejende institution udarbejder institutionens vedtægt og har ansvaret for at sikre, at vedtægten er i overensstemmelse med gældende regler. Institutionens vedtægt fastsætter rammerne for bestyrelsens arbejde.

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 6.30-16.45
Fredag kl. 6.30-15.45

UDVIDET ÅBNINGSTID

Hvis du som forælder har problemer med at nå at aflevere eller hente dit barn inden for åbningstiden i hverdagen, har du mulighed for at søge om udvidet åbningstid.

Der kan søges fra:

 • Kl. 6.00 om morgenen og til institutionen åbner
 • Institutionen lukker og indtil kl. 17.00

For at kunne søge om udvidet åbningstid skal du have job eller uddannelse, der gør, at du sammenlagt med transporttiden ikke har mulighed for at aflevere eller hente dit barn inden for institutionens normale åbningstid.

Bevillingen gives til den enkelte familie. Du er derfor kun berettiget til at få udvidet åbningstid, i den periode du har behov for det.

Du kan søge udvidelse, når barnet går i vuggestue, børnehave eller SFO. Hvis dit barn går i en privat institution, kan du ikke søge om udvidet åbningstid.

SÅDAN SØGER DU OM UDVIDET ÅBNINGSTID

Har du behov for en længere åbningstid, kan du henvende dig i institutionen. Lederen hjælper dig med at udfylde en ansøgning og indsende denne til administrationen i Opvækst og Læring.

Administrationen sender svar til lederen af institutionen. Når udvidelsen er bevilget, aftaler du og lederen, hvilken dag dit barn kan starte med at have udvidet åbningstid.

Har du spørgsmål i forbindelse med udvidet åbningstid, kan du henvende dig til ledelsen i din institution eller SFO. Du er også velkommen til at kontakte Opvækst og Læring på telefon 72 53 30 00.

RETNINGSLINJER FOR UDVIDET ÅBNINGSTID

Det er kommunalbestyrelsen, der har besluttet at afsætte penge på budgettet til udvidet åbningstid. Bag beslutningen ligger et bevidst ønske om at skabe gode rammer for kommunens børnefamilier, så Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat vil være et attraktivt sted at bosætte sig.

Vil du vide mere om, hvordan pengene til udvidet åbningstid fordeles, kan du se i Retningslinjer for udvidet åbningstid, som du finder her.

Ferie og lukkedage

I forbindelse med ferie, højtider m.m. vil I, på Aula, skulle give besked om feriedage. Bestyrelsen har valgt at holde åbent hele sommerperioden, for at imødekomme forældrenes behov for at kunne afholde ferie, når det passer dem bedst.

Det betyder også, at personalet får bedre muligheder for at holde ferie med deres familie. Vi voksne trænger til sommerferie og det gør børn også. Børn er også på arbejde i hverdagen, når de er i daginstitution og har brug for at koble af sammen med deres familie.

Bestyrelsen har besluttet, at Årslev Børnehave og Vuggestue holder lukket grundlovsdag, juleaftensdag og mellem jul og nytår.

Opskrivning

Dit barn kan skrives op til vores vuggestue/børnehave fra fødslen af. Dette foregår via kommunens pladsanvisning. Barnet rykker op i børnehaven, når det bliver 2,11 år.

Ved overgang til forårs-SFO og skole skrives barnet op via pladsanvisningen. Husk at dit barn både skrives op til forårs-SFO og skole.

Opstart

I Årslev Børnehave og Vuggestue er det vigtigt for os, at I som forældre føler jer velkommen, og at jeres barn er tryg ved de overgange, der er i løbet af deres vuggestue- og børnehaveliv.

I er altid velkomne til at komme på besøg i vores institution inden opstart. Dette aftales i samarbejde med personalet på dit barns kommende stue, så vi har tid til at tage godt imod jer.

Fra vuggestue til børnehave

Et par måneder inden børnehavestart, begynder vi at komme på besøg på barnets kommende stue i børnehaven. Det betyder, børnene er i børnehaven indtil middag og spiser middagsmad sammen med de voksne i børnehaven. På denne måde bliver de fortrolige med de voksne og de andre børn. Det er med til at gøre overgangen fra vuggestuen til børnehaven blidere.

FRA DAGPLEJERE TIL BØRNEHAVE

Vi vægter samarbejdet med dagplejen og oplever en stor værdi i at dagplejen kommer på besøg inden børnehavestart. Ved dagplejens besøg har de kommende børnehavebørn mulighed for at se børnehaven og lære den, børnene og pædagogerne at kende.

3 gange om året holder vi "Åben-Låge-dag". Det er en formiddag, hvor alle dagplejere i nærområdet er inviteret til at komme sammen med deres børn.

Pædagogerne planlægger formiddagen med aktiviteter som tager udgangspunkt i læreplanstemaerne i Den styrkede pædagogiske læreplan. Vi inviterer gerne dagplejerne og deres børn til at blive og spise frokost sammen med os.

Modtagelse i yngstegruppen i børnehaven

Vi har en særlig opmærksomhed på de børn der modtages i yngstegruppen, når de er i alderen 2,11-3,1 år.

Børn som går fra vuggestuen til børnehaven vil i måneden op til børnehavestart, være en lille del af dagligdagen i børnehaven og være med til bl.a. pædagogiske aktiviteter, spisesituationen samt leg, sammen med en pædagog fra vuggestuen. Dette er inden officiel indkøring med forældrene de første 1-2 uger.

I modtagelsesgruppen vil der i høj grad være fokus på at skabe tryghed og relationsdannelse.

Målet er, at vi gerne vil:

 • Skabe inklusion fra vuggestuen (eller dagpleje) til børnehaven.
 • Skabe relation til pædagogen på stuen samt børn i yngstegruppen.
 • Skabe tryghed i de fysiske omgivelser heriblandt barnets stue, toilet og garderobe.

Vi ønsker at skabe rum for:

 • Leg med udgangspunkt i børnenes initiativer, hvor en voksne understøtter legen.
 • Vokseninitieret aktiviteter med en tilgængelig og nærværende børnehavepædagog.

Fra børnehave til forårs-SFO

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der forårs-SFO, hvilket betyder, at vores Storegruppe skal starte i forårs-SFO den 1. april.

Vi har primært samarbejde med Broskolen, Afdeling Bøgehøj, i Årslev og Afdeling Rolfsted samt Sdr. Nærå Friskole. Er der børn der skal til andre skoler, laver vi gerne en aftale med den kommende skole om at de kan komme på besøg hos os.

Vi har overleveringssamtaler med alle skoler inden barnet starter i forårs-sfo. Denne samtale tager udgangspunkt i den overgangs-samtale der har været med forældrene i forbindelse med barnets overgang til skolen, som tilbydes i november året før opstart.

Overgangssamtalen tager udgangspunkt i ’Barnet i centrum’ og en skoleparathedsundersøgelse (SPU), som personalet har udfyldt forud for mødet.

Barnet i centrum

Vi bruger "Barnet i centrum" som udgangspunkt for vores forældresamarbejde. Materialet følger barnets udvikling, hjemme og i dagtilbuddet, og danner udgangspunkt for en beskrivelse af barnets udvikling i overgangene fra dagpleje/vuggestue til børnehave og derfra til skolen.

Den røde tråd igennem vuggestue og børnehaven til skolen

Overgange er meget vigtige i et lille barns liv. Derfor arbejder vi - ligesom kommunens øvrige institutioner - efter materialet "Barnet i centrum" som følger barnet, fra det starter i institution, til det går i skole. Vi bruger materialet i forbindelse med de samtaler, vi holder med forældrene. Vi holder obligatoriske samtaler 3-5 måneder efter opstart, når barnet er 4 år og igen i efteråret, inden barnet skal i forårs-SFO.

Formålet med samtalerne er, at få drøftet barnets trivsel, og hvordan vi kan samarbejde om det. I er velkomne til at henvende jer til os, hvis I mener der er nogle ting vi skal have drøftet. Ligeledes kan I også forvente jer, at vi henvender os, hvis vi har noget omkring jeres barn, vi har behov for at drøfte.

En tryg opstart og indkøring

1. dag:

Den første dag har vi en forventning om at I som forældre deltager. I må gerne komme omkring kl. 9, da størstedelen af personalet her er mødt ind og der er mere ro til at tage imod jer.

Den første dag bruges på at lære både jer og jeres barn at kende. Det er også her vi skaber grobund for et godt samarbejde omkring barnet. Selv om barnet kommer fra vuggestuen, kender børnehavens personale ikke nødvendigvis jer og jeres barn.

Nogle børn er fyldt op af indtryk allerede efter et par timer og går hjem inden frokost. Andre kan klare at tage frokosten med. Vi går ind for at ’stoppe mens legen stadig er god’, så barnet får en positiv oplevelse omkring vuggestue/børnehavelivet, og er tryg ved at komme igen dagen efter.

2.-3. dag:

Alle børn og forældre er forskellige, så indkøringen bliver differentieret efter ønsker og den enkelte families behov.

Nogle børn skal lige se det hele lidt an, og andre kaster sig ud i leg med andre børn med det samme. Derfor vil nogle børn være klar til at prøve et par timer alene uden forældre, og andre kan have brug for en ekstra dag hvor mor/far er tilstede.

Det er vigtigt at dagen bliver afsluttet positivt.

Det er vigtigt at I som forældre aldrig går uden at sige farvel til jeres barn. Hellere en kort, kærlig og tydelig afsked som gør det nemmere for barnet at komme videre.

Det hjælper jeres barn hvis I har mulighed for kortere dage de første 14 dages tid. Der er mange indtryk der skal bearbejdes, når man starter et nyt sted samt skal lære mange nye mennesker og rutiner at kende.

Nogle børn vil blive påvirket af opstarten i vuggestuen/børnehaven; nogle bliver trætte, har brug for en lur, andre bliver måske mere irritable eller tryghedssøgende. Dette er helt naturligt og skyldes de mange nye indtryk. Andre vil måske slet ikke reagere på at være startet et nyt sted, og nogle børn vil først reagere efter noget tid.

4.-5. dag:

Barnet er i vuggestuen/børnehaven alene og får evt. sin første lur. Personalet ringer når barnet er vågent efter lur, så I kan hente og dagen bliver kort.

Lad indkøringen tage den tid, det tager, men afsæt typisk mindst 14 dage, hvor forældrene er fleksible, og barnet gradvist er længere tid i vuggestue/børnehave – efter de første dage også uden forældrene.

Forvent gråd ved farvel, men lad ikke barnet blive utrøsteligt. Husk at dit barn også mærker, hvordan du som forældre har det med at sige farvel.

Det er ok at sige; ’Jeg kommer også til at savne dig, og når jeg kommer igen, så skal vi rigtig hjem og hygge/lege etc. Det glæder jeg mig til’. På den måde bliver alle følelser omkring det at skulle tage afsked legale, samtidig med at I som forældre tager ansvar for at det nok skal blive godt igen.

Særligt for opstart i vuggestuen

Da børn ved vuggestuestart har en alder, hvor de har opdaget, at mor og far kan blive væk, og er bange for adskillelsen, kan forældrene lege borte-tit-tit lege hjemme og øve barnet i at forstå, at forælderen kan forsvinde, men kommer igen.

Det er også vigtigt at den voksne er forudsigelig ved at sætte ord på; ’jeg går lige ud i køkkenet, men kommer om lidt igen’. Det kan gøre det nemmere at sige farvel og forstå at den voksne kommer igen, selvom de forlader stuen et øjeblik.

Den første tid kan det være godt for barnet at have en nusseklud eller bamse som dufter af mor eller far. Dette kan være med at til at skabe tryghed, og følelse af at noget er genkendeligt, og ikke kun nyt.

I vuggestuen kan indkøring tage lidt længere tid, da barnet som oftest ikke er vant til at blive afleveret. Derfor forventer vi at I som forældre afsætter tid til at jeres barns opstart bliver så optimal som muligt.

Det er meget forskelligt, hvordan børn reagerer på at starte i vuggestue. Dit barn skal have lov til at se det hele an og opleve hvordan det er at blive afleveret, og hentet igen.

Praktisk information

I børnehaven og vuggestuen skal I medbringe følgende:

 • 1 stk. frugt om dagen. 
 • Evt. 1 pose bleer med navn på – vi sætter en seddel på barnets plads, når posen er ved at være tom.
 • Evt. nusseklud, bamse eller hvad barnet er vant til at sove med.
 • Evt. lagen samt dyne som barnet kan sove med. Om vinteren har vuggestuen soveposer til alle børn.

Bringe og hente

I skal hver dag tjekke jeres barn ind på den elektroniske tavle i køkkenet og for vuggestueforældre på tablet på pult. Er denne ude af funktion, skal I informere personalet.

I er ikke bundet til afhentningstidspunktet, men kommer I på et senere tidspunkt, beder vi jer om at ringe og give besked. Desuden skal I tjekke ud på den elektroniske tavle, når I henter jeres barn.

Bliver barnet hentet af andre end forældrene, skal dette meddeles personalet eller skrives på Aula eller i kalender på pult i køkkenet/vuggestuens garderobe.

Søvn

De fleste yngste børnehavebørn eller vuggestuebørn har brug for at sove til middag. De fleste sover mellem 12 og 14 timer/dagligt – nogle af de små børn kan have brug for at sove 2 gange om dagen.

Vi vækker så vidt muligt ikke børnene. Vi ved at børn sover, når de har behov for det. Oplever I at det er svært at få jeres barn til at sove om aftenen, kan det være det handler om ’putteritualet’, mere end om, hvor længe barnet har sovet i vuggestuen. Søvn avler søvn. Mange børn har jo en længere ’arbejdsdag’ end de voksne, og vi ved at et udhvilet barn trives bedre og udvikler sig bedst.

Vuggestuen har krybber til alle børn samt sovepose. I bedes, alt afhængig af vejr, medbringe ekstra trøje, handsker, strømper, hue til at sove i, samt tæppe til at putte med. I børnehaven har vi et soverum hvor der er madrasser til børn.

I vuggestuens garderobe har vi en kurv med børnenes navn på, til opbevaring af soveposer, tæpper, sovetøj. I børnehaven hænger de inde i soverummet i en pose.

Skiftetøj

I skal medbringe skiftetøj passende til årstiden og barnets alder. Husk desuden:

 • Navn på jeres barns tøj.
 • Halskæder, tørklæder og snore i jakken og blusen er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige årsager.
 • Det er en god idé at bruge huer og halsedisser.
 • Vi går ud i hver dag uanset vejret, så husk tøj der følger vind, vejr og årstid.
 • Hold orden på dit barns plads, sammen med dit barn, og sørg for at der er skiftetøj og orden i kasse med tøj.

Legetøj

Børnene må ikke medbringe legetøj. Dog er det tilladt i vuggestuen at have sovebamse, ”nullerklud” og lignende med. Vi øver med børnene at de ikke har deres bamse, ”klud” hele tiden, da det kan forhindre dem i at lege frit.

Kartotekskort og tlf.nr.

Når jeres barn starter op, skal I aflevere et kartotekskort med info om jeres barn. Får I et nyt tlf.nr. er det vigtigt at få det rettet på kartotekskortet, så vi altid kan komme i kontakt med jer.

På Aula kan I udfylde et elektronisk kartotekskort, hvor I også kan sætte kryds ved, at jeres tlf.nr. kan ses af andre forældre. På den måde kan I som forældre komme i kontakt med hinanden, lave legeaftaler etc.

Beskeder/opslag til forældre

Vi informerer vedr. barnets dag via den elektroniske tavle i køkken og Aula. Der vil også af og til være praktiske informationer på vuggestuens tavle i garderoben, eller i indgangen i børnehaven. Personale kan træffes i institutionens åbningstid, og hvis I har behov for at vide mere end I kan nå at høre i hverdagen, er I altid velkommen til at aftale tid for en samtale med personalet.

Fødselsdag

Jeres barn er altid velkommen til at holde fødselsdag i vuggestuen eller børnehave. Vi tager også gerne på hjemmebesøg. Afholdes fødselsdagen i vuggestuen fejres det ca. kl. 9:00 ved frugttid. Vi synger fødselsdagssange. I børnehaven er det i forbindelse med middagsmad ca. kl. 11.

I er velkommen til at medbringe lidt barnet kan ’dele’ ud. Barnet må medbringe 1 sødt indslag. Eksempler på mad til uddeling: boller, frugtstænger, sunde pandekager, vafler, frugtspyd, minipizzaer, pizzasnegle m.m.

Dagligdagen

I Årslev Børnehave og Vuggestue arbejder vi med faste rytmer for børnene hen over dagen. Det giver ro og tryghed for børnene i hverdagen, så de har overskud til at være nysgerrige og engagerede. Vi vægter legen højt og anser den som en vigtig forudsætning for barnets trivsel og sociale udvikling – nu-og-her og på sigt.

I løbet af hele dagen er de pædagogiske læreplanstemaer i spil. Vi har fokus på at tilbyde mangfoldige udviklende læringsrum for børnene, som sikrer at alle børn er med i fællesskabet.

Herunder kan du læse om dagens rytmer i vores vuggestue og børnehave.

Morgen

Børnehave og vuggestuen åbner, og vi gør klar til morgenmad. Vi spiser morgenmad i tidsrummet 6.30-7.30.

Det er vigtigt, at alle børn får en god start på dagen. Vi siger godmorgen, så børnene føler sig velkomne. Hvis I forældre har særlig information om jeres barn, vil vi gerne høre det ved dagens start. Er det en kort information, kan det skrives i kalenderen på pulten i køkkenet eller i vuggestuen.

Personalet på barnets stue vil selvfølgelig gerne tage imod jeres barn, men er vi lige optaget af andet, beder vi jer om at henvende jer til andet personale i børnehaven. Vi har god erfaring med at børnene afleveres i børnehøjde og gerne til en igangværende aktivitet på gulvet eller ved bordet.

Formiddag

I løbet af morgenen og formiddagen møder mere personale ind, og børnene trækker så småt ind på vuggestuen og på børnehavens 2 stuer. De 2 stuer tilbyder forskellige aktiviteter og legetøj. Børnene leger frit i børnehaven eller på legepladsen. Der er fastlagte aktiviteter og fordybelsesgrupper hen over ugen.

Der er også mulighed for at børnehavebørnene en gang imellem leger og hjælper til i vuggestuen. Vi spiser frugt, groft knækbrød m.m., som børnene selv medbringer hjemmefra. Frugten serveres på fade på de 2 stuer eller på legepladsen.

Børnene opfordres til at sidde ved bordene, når de spiser frugt. i vuggestuen har de en lille samling ved bordet i forbindelse med frugten. Der synges og fortælles historier.

Om formiddagen laver vi forskellige aktiviteter ude eller inde. Vi prioriterer højt, at børnene gerne dagligt kommer udenfor i alt slags vejr.

Vi mener, det er vigtigt, at børnene får plads og rum til at lege og udfolde sig. Barnet bruger legen til at udvikle sig og bearbejde oplevelser. Legen er vital i barnets liv.

Vi har løbende fokus på forskellige temaer, som vi arbejder med i dette tidsrum. Temaerne kan være:

 • Hvor kommer maden fra?
 • Grøn energi
 • Vi maler korn
 • Vi laver robotter i Krea-værkstedet
 • Førstehjælp

De ældste børn har også skoleforberedende aktiviteter og har deres eget årshjul de følger med forskellige temaer, blandt andet ”Skrivedans”.

Vi har ugentligt fysiske aktiviteter, hvor børnene får pulsen op ved løbeture eller gåture i nærmiljøet.

Middag

Børnene begynder at komme ind fra legepladsen. Vi hjælper de børn, der har brug for det, med at få fodtøj og overtøj af. Børnene sætter selv deres sko/støvler på deres plads og hænger deres flyverdragt op. Herefter går børnene på toilet og vasker hænder.

Vi arbejder med selvhjulpenhed, og vi opfordrer børnene til at tage tøj af og på selv, samt holde orden på deres plads og selv vaske hænder. Vi hjælper, hvor der er brug for det.

Inden frokost sidder børnene og kigger i bøger, og vi har fokus på forskellige temaer, som vi snakker og synger om.

Børnene hjælper på skift med at tørre bordene af og dække bord. I vuggestuen tilpasses kravene deres alder, og de kan eksempelvis hjælpe med at dække rullebord i køkkenet til frugt.

Vi spiser frokost, som vi tilbereder i vores køkken eller udenfor på bål. Børnene hjælper og er på skift 'kokke'. Vi spiser på stuen, og børnene har faste pladser.

Børnene skal så vidt muligt spise selv, og vi hjælper og støtter, når der er behov for det. De voksne spiser med og er derved rollemodeller for børnene. I forbindelse med og under måltidet snakker vi om maden, venter på tur og lærer at sige ’be’ om’ og ’tak for mad’. Måltidet er således en vigtig læreproces i barnets motoriske og sociale udvikling.

Eftermiddag

Om eftermiddagen leger børnene på legepladsen. Der vil også være grupper indenfor, som arbejder med forskellige temaer, eksempelvis 'Fri for Mobberi'.

Børnene kommer ud i garderoben nogle stykker ad gangen og tager tøj på, der passer til dagens vejr. Vi hjælper og guider dem, der har brug for det.

Vi spiser eftermiddagsmad på stuerne eller udenfor, hvis vejret tillader det. Om fredagen spiser vi ca. 13.30. Herefter er der leg igen.

Om eftermiddagen er den frie leg i fokus, og der er her rig mulighed for at børnene kan fordybe sig på vores naturrige legeplads.

Afslutning af dagen

På dette tidspunkt er der som regel kun 2-3 fra personalet tilbage i børnehaven. Den ene stue lukker, og frem mod klokken 16 rykker vi i køkkenet og vuggestuen eller på vuggestuens legeplads, hvor vi slutter dagen sammen med vuggestuebørnene.

Vi lægger vægt på, at børnene får sagt ordentlig farvel til børnehaven, når de bliver hentet. Vi opfordrer til, at I som forældre er rollemodeller og altid sørger for at tage fat i nogen fra personalet og siger farvel, inden I forlader børnehaven.

Vi lukker klokken 16.45 mandag-torsdag og 15.45 om fredagen.

Pædagogik

Vi har fokus på at skabe et anerkendende og fagligt udviklende læringsmiljø, hvor dannelse, nærvær, sundhed og trivsel er essentielle og værdiskabende ord.

Vi arbejder i forpligtende fællesskaber, hvor både børn, forældre og personale har indflydelse på vores læringsmiljøer, og er medskabere af et sundt miljø som kan ses og mærkes af alle parter.

Vi har fokus på at barnet såvel som hele familien trives og føler sig velkommen i vores børnehave og vuggestue. Tryghed og nærvær skaber rammen, og er udgangspunktet for et godt samarbejde omkring barnet.

Organisering i hverdagen

I hverdagen er vi opdelt i 3 stuer. Vuggestuen hedder Trilleærten og rummer 12 børn mellem 0-2,11 år. Børnehaven består af 2 stuer: Springbønnen og Løbelinsen, hvor børnene er aldersintegreret og er mellem 2,11 år og 6 år.

Pædagogik i børnehaven

I Årslev Børnehave og Vuggestue har vi forskellige former for leg- og læringsgrupper. Nogle forløb er livlige og sjove, hvor andre emner ligger mere op til ro og fordybelse.

Hvert år laver personalet et årshjul, hvor de fastsætter forskellige temaer og aktiviteter, de ønsker at arbejde med. Nogle aktiviteter/temaer går igen år efter år, andre fastsættes ud fra den aktuelle børnegruppes behov. De forskellige læreplanstemaer tænkes ind i aktiviteter og temaer.

Aktiviteter foregår i små grupper. Størrelsen på gruppen gør, at den voksne kan fordybe sig i et emnet sammen med børnene. Der er fokus på nærvær og fordybelse.

Temaer i børnehaven kan f.eks. være:

Det kreative værksted
Det kreative værksted er en fordybelsesgruppe, hvor børnene bruger deres kreativitet. Børnene præsenteres for forskellige materialer og får mulighed for at udfolde deres kreativitet ved ex. at klippe-klistre, lime og male. Børnene laver ting til dukketeater, træer af hænder og meget andet. I det kreative værksted bliver børnenes finmotorik styrket, da de blandt andet lærer at holde på en saks og klippe med den.

Vi besøger Tingcentralen, som ligger i Årslev i kulturinstitutionen ’Polymeren’. Her udfolder børnene deres kreativitet i stedets kreative værksted, og vi kan også hjemtage materialer, som børnene anvender ’hjemme’ i børnehavens eget kreative værksted.

Krop og bevægelse
Yngste- og mellemgruppen/vuggestuen har en ugentlig gå-tur, hvor børnene lærer at begå sig i trafikken, passe på hinanden og lærer at gå en længere strækning. Børnene får bevæget kroppen og går fra a til b med hinanden i hånden. Børnene går ofte til en legeplads, hvor de leger og bevæger sig, hvorefter turen går hjem igen. I løbet af hverdagen tænkes fysisk aktivitet ind, som en naturlig del af hverdagen. Vi ønsker at børnene oplever glæde ved kroppen i bevægelse.

"Fri for Mobberi"
Vi bruger "Fri for Mobberi" i vores vuggestue og børnehave. "Fri for Mobberi" kan der læses mere om på Maryfondends hjemmeside. Vi har valgt at gøre det til en af vores fordybelsesgrupper, da det er vigtigt, at børn lærer, at alle skal være gode ved hinanden. Alle børn får "sendt" en bamseven fra Australien.

Når vi har "Fri for Mobberi" er følelser og relationer noget af det vigtigste. Helt konkret har vi samtalekort, hvor vi kan snakke om følelser med børnene (glæde, vrede, ked af det med mere). Desuden laver vi massage og sanglege. Vi snakker om, hvad det vil sige at være en god ven.

Sprog
I vores fordybelsesgruppe sprog er der blandt andet fokus på dialogisk læsning, rim og remser og sange med fagter. Dette er med til at skabe en forståelse og opmærksomhed på sproget og på den måde at udvikle børnenes sproglige kompetencer.

Storegruppen

Det sidste år før opstart i forårs-sfo kommer børnene i Storegruppen. Her vil de præsenteres for forskellige aktiviteter, som har fokus på at styrke fællesskabet, selvhjulpenhed, robusthed, koncentration og samarbejde. Børnene vil have forskellige forløb i børnehaven, og vil også være på en del ture ud af huset.

Storegruppen har deres eget årshjul med fokus på flg. områder:

Køkkenet
Storegruppen deles i 2 grupper, som hver 2. måned spiser i køkkenet. Her er et særligt fokus på fordybelse over et emne, skoleopgaver, og inddragelse af deres perspektiv, eksempelvis ift. ugens menu.

Løbeture
Hver torsdag er Storegruppen på løbetur ude af huset. Her mærker barnet at pulsen kommer op, og at det er godt at bevæge sig og bruge kroppen. Vi har fokus på at motivere børnene under opvarmning og på løbeturen.

"Fri for Mobberi"
I dette forløb snakker vi om venskaber, konflikter, at være en god ven, at tage hensyn, hvordan vi taler til hinanden og vigtigheden i at man både skal tale og lytte.

Tur til skoven
2x2 uger før og efter sommerferien tager vi i skoven med storegruppen. Børnene opfordres til at lære at cykle, så vi alle sammen kan cykle til skoven. De børn der stadig er ved at øve sig, kommer med i vores ladcykel. I skoven er vi tæt på naturen, vi bygger huler, finder dyr og leger. Der er 'højt til loftet', hvilket alle nyder.

Grøn energi
2 uger i efteråret har vi fokus på Grøn energi, bæredygtighed, affaldssortering. Vi er på besøg på genbrugsstationen og snakker om naturens skraldemænd (regnorme).

Skrivedans
I januar er vi 4 uger på skolen med Storegruppen. Skrivedans modner hjernen til senere indlæring af tal og bogstaver-. Der er et nyt tema hver uge; Vulkanen, Kringelidong, runde og ottere, robotter. Vi arbejder med runde og kantede former, musik, bevægelse, rim og remser.

Motorik
En god motorik er vigtig for barnets udvikling. For at kunne side sidde stille på en stol er det vigtigt at balancen er i orden. En god motorik er også med til eksempelvis at hjælpe barnet med at koncentrere sig og holde på en blyant.

Vi har fokus på såvel de grov- som finmotoriske aktiviteter. Her kan bl.a. nævnes; at alle børn lære at cykle inden de stopper i vores børnehave, vi gynger på gynge og i hængekøje og drejer rundt på ’tumlelumsen’. Børnene får lov at lege ‘vilde lege’, hvor de mærker deres krop, vi spiller bold og børnene tilbydes fodbad, som styrker deres sansemotorik.

Selvhjulpenhed
Hen mod skolestart er der vigtigt at børnene bliver mere selvhjulpne. Det styrker deres selvtillid og følelsen af at kunne bidrage og opleve succes ved at lykkes med noget. Børnene skal kunne tage tøj på selv, holde styr på sine ting og hjælpe til. Vi opfordrer forældre til at give børnene små opgaver derhjemme fx dække bord.

Børnene skal øve sig på, og hen ad vejen, mestre selv; at tørre sig efter toiletbesøg samt tørre næse selv. Børnene øver, sammen med de voksne, at holde styre på deres garderobeplads.

Robusthed
Når barnet skal starte i skole, er det vigtigt at det besidder en vis form for robusthed. At barnet kan klare modstand fx;

 • at nogen sætter sig på ens stol
 • at kunne rejse sig når det falder og opsøge en voksen ved mindre uheld. Vi voksne trøster.
 • at lære at sige pyt
 • at kunne udsætte egne behov
 • at tro på egne evner

Vi voksne skal rose barnet både for det barnet kan/lærer/gør, men også for at være en dejlig dreng/pige. Det barnet ikke kan endnu, italesættes som noget de øver sig på, ikke har lært endnu.

Årets gang i Storegruppen

Hver 2. fredag i løbet af efteråret: ’Fri for Mobberi’, som styrker børnene sociale kompetencer og følelsesmæssige udvikling, som er en vigtig forudsætning for skolestarten.

 • Hver torsdag hele året: Løbetur i nærmiljøet
 • Juni+August: Skoven
 • Oktober: Grøn energi
 • November: Før skole-samtaler
 • Januar: Skrivedans-forløb
 • Februar/Marts: Teater og forestilling til afslutningsfesten i slutningen af marts

Pædagogik i vuggestuen Trilleærten

I vuggestuen ønsker vi at skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø omkring barnet. Igennem tætte relationer til voksne og børn udvikler barnet sig og får mod på livet.

Vi arbejder løbende med den pædagogiske læreplans temaer med udgangspunkt i at styrke barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. I vuggestuen tilpasser vi vores læringsmiljøer så det matcher barnets udvikling. Vi støtter barnet i hvad det kan selv, hvad det har brug for hjælp til og hvad det øver sig på.

Følgende læringsmiljøer indgår som en del af vores hverdag:

Samlingen
Til vores samling har vi fokus på fællesskabet. Alle børn er en del af fællesskabet, og vi tager højde for, hvis der er et barn der for en stund har brug for at trække sig fra fællesskabet.

Vi starter samlingen med at få lidt at spise og drikke. Samtidig med at der bliver delt mad ud, begynder vi så småt samlingen. På denne måde skaber vi ro mens der bliver delt mad ud. Børnene er meget opmærksomme på den voksne som står for samlingen.

Vi har en fast plan for samlingen, så vi sikrer at komme omkring forskellige emner.
Vi taler om hvem der er tilstede og hvem der holder fri/er syg. På denne måde gør vi børnene bevidste om hinandens tilstedeværelse og fravær. Vi indgår alle i vores lille fællesskab.

Børnene øver sig i at vente på tur, spørge ind til farverne og lytte. Hver dag må 2 børn vælge en sang hver. Børnene får herved medbestemmelse og skiftes til at vælge. Inden hver sang tæller vi. Vi bruger ugens tal som hver uge skifter så børnene stifter bekendtskab med alle tal fra 0-10.

De børn som endnu ikke har så meget sprog, kan vælge en sang på væggen ved at pege på cirklerne med billeder. Vi snakker årstider; hvordan er vejret i dag, hvad skal vi have på udenfor. Til slut, gennemgår vi hvad dagen skal indeholde, hvem skal ud og hvem skal være inde.

Sprog
Vi er opmærksomme på børnenes sproglige udvikling. Vi ved at den sproglige udvikling er vigtig for barnets sociale og følelsesmæssige trivsel.

Vi sætter ord på barnets handlinger og følelser. På den måde får barnet en oplevelse af, hvem de er og hvilke ord de kan anvende når de er glad, vred, kede af det. Vi sætter ord på hvad barnet er god til for at styrke deres oplevelse at af mestre forskellige små opgaver, og give dem følelsen af at være god til noget.

I vuggestuealderen vil nogle børn bruge kroppen (skubbe, bide, kramme, kysse etc.) for at vise deres følelser. Ved også at sætte ord på de svære følelser lærer barnet med tiden at sætte ord på i stedet for at bruge kroppen uhensigtsmæssigt.

Vi har fokus på sprog dagen igennem, og sætter ord på barnet, både når det leger, spiser og bliver skiftet på puslebordet.

Vi fortolker og udvider børnenes fortællinger. Ex. Er et barn til ørelæge, snakker vi om ørelægen, hvad gør ørelægen og har nogen andre været ved ørelægen.

Vi taler om farverne på ballonerne på væggen samt tilhørende tal. Vi udvider deres ordforråd ved at snakke om ex. andre grønne farver på stuen. Der er ex. både lysegrøn og mørkegrøn.

Igennem sanglege/rim og remser øves barnets sans for rytme, som også har positiv indvirkning på barnets sproglige udvikling.

Motorik
Vi bruger vores grovmotorik i vuggestuen. Vi bruger bakkerne på legepladsen, hvor børnene løber op og ned. Vi øver vores balance, når vi går op og ned og rundt på sandkassens kant. Vi jubler når det lykkedes.

Derudover har vi fast gåtur om torsdagen, hvor alle, så vidt det er muligt, er med. Det er ikke, hvor vi skal hen der er vigtigt, men vejen dertil og processen som er målet. Så mange som muligt går selv og holder fast i klapvognen eller en voksen. Hvis vi har mange små, så skiftes de til at gå undervejs. På denne måde får de brugt deres motorik og øvet sig i at holde i hånden/klapvognen.

Indendørs bruger vi puslespil og at tegne til at øve børnenes finmotoriske færdigheder.

"Fri for Mobberi"
Om fredagen har vi "Fri for Mobberi" med de ældste i vuggestuen. Vi finder vores bamsevenner, krammer dem og snakker om hvad bamsevennen kan lide og hvad den ikke kan lide. I perioder hvor vi har mange der slår/bider, bruger vi bamsevennen, når vi trøster.

Selvhjulpenhed
De ældste i vuggestuen kalder vi ’Spirerne’. De spiser sammen, og her er der fokus på at smage på nye fødevarer, lytte og vente på tur.

Ved bleskift øver vi selvhjulpenhed med tøj, ble, toilet og lignende. Vi opfordrer til at de store medbringer buksebleer og 2-delt undertøj, så de selv kan mestre det at tage ble og tøj af/på.

Vi hjælper, når der er behov for det. De børn der kan selv (med lidt hjælp), stråler når det lykkedes. Det samme gælder overtøj. Det er forskelligt hvornår børnene er klar til at øve selvhjulpenhed. Vi tager udgangspunkt i, hvor de er i deres udvikling. Nogle kan hjælpe til og andre klarer at tage tøj på selv. Vi opfordrer til at øve selvhjulpenhed derhjemme.

Havebesøg
Hvert år tager vi på havebesøg hos de ældste i vuggestuen. Vores havebesøg er med til at koble barnets verden hjemme med dets hverdag i vuggestuen. Barnet får mulighed for at vise; ’hvem er jeg’ og ’hvor kommer jeg fra’.

Vi cykler/går i fælles flok fra vuggestuen. Barnet viser vej og er i fokus på denne tur. Børnene indgår i et fællesskab og finder glæde ved at vise sin have/hjem frem til deres venner. Vi har gjort det igennem flere år, og har hen af vejen evalueret og justeret. Nogle forældre har mulighed for at være hjemme. Det fremmer forældresamarbejdet, da vi her møder forældrene på deres egen hjemmebane, hvor de er trygge. Det bliver efter havebesøget hængt billeder op på stuen fra havebesøget.

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan er et pædagogisk arbejdsredskab til at dokumentere de 0-6 åriges læring og udvikling. Vi arbejder efter den pædagogiske lærerplan som et redskab til at sikre, at vi skaber læringsmiljøer, hvor der er fokus på børnene trivsel, udvikling, læring og dannelse.

I nedenstående finder du link til vores seneste pædagogiske læreplan samt link til evaluering af den pædagogiske læreplan.

Værdier

I vores værdigrundlag beskrives det, hvordan vi her i børnehaven arbejder med dannelse, nærvær, sundhed og trivsel. I Faaborg-Midtfyn Kommune skal vi sikre, at børnene stimuleres og udvikles inden for disse områder:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov er i stor udstrækning inkluderet i vores vuggestue og børnehave. Alt afhængig af hvilke udfordringer barnet har, har vi forskellige muligheder for at understøtte barnets positive udvikling på bedst mulig måde.

Vi samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune om at skabe de bedste rammer for børnene. Når vi vurderer, det er nødvendigt, sætter vi gang i særlige indsatser. Det kan være at søge om ekstra timer eller arbejde med indsatsplaner, hvor forældresamarbejdet vægtes højt.

Vi samarbejder også med forskellige konsulenter; f.eks. tale-og hørekonsulent, pædagogiske psykologisk konsulent, psykologen, ergoterapeut/fysioterapeut og sundhedsplejersken.

Som selvejende institution har vi samme muligheder for sparring og sociale indsatser som de kommunale børnehaver.

Økologisk madordning

Årslev Børnehave og vuggestue har en madordning, hvor vi tilbyder alle måltider i løbet af dagen, lige fra morgenmad, middagsmad og til eftermiddagsmad.

Vi går meget op i kost og sundhed i vores børnehave og vuggestue. Det er vigtigt for os at lave maden sammen med børnene, og at de selv hjælper til. Vi tilstræber at købe økologiske fødevarer, men vægter også højt at købe lokalt.

Madordning

Vi har siden 2013 haft en forældrearrangeret madordning. Pr. 1. august 2022 stiger forældrebetalingen til madordningen fra 500 til 575 kr. om måneden for 2 måltider. Det eneste I som forældre skal medbringe er et stykke frugt eller knækbrød til formiddagsmad. Dette bliver serveret på et fælles fad.

For de børn, der kommer før klokken 7.30, er der morgenmad. Hver dag laver vi mad til frokost og eftermiddagsmad. Frokosten består nogle dage af smør-selv med lune retter, grød, suppe eller bålmad. Vi har 1 ugentlig dag, hvor suppen laves på bål og børnene hjælper til.

Eftermiddagsmaden kan være hjemmebagte boller eller andet brød med pålæg samt frugt og grønt.
Grøn markering – gerne i boks til venstre på siden

Vi går meget op i hygiejne. Både i forhold til maden - selvfølgelig - og i forhold til at lære børnene om god køkkenhygiejne.

Derfor er vi også rigtig glade for vores Smiley fra Fødevareministeriet.


Mad- og måltidspolitik i Årslev Børnehave og Vuggestue

Formål
Vi ønsker glade og aktive børn som trives og give dem mulighed for at udvikle sig optimalt. Her mener vi at kosten spiller en meget stor rolle idet sund kost er med til at sikre et godt helbred og forebygger sygdomme. Vi vil være med til at modvirke fejlernæring, overvægtsproblemer og spiseforstyrrelser.

Vi ønsker at vores børn i Årslev Børnehave og vuggestue får en sund og varieret kost som sikrer en jævn forbrænding dagen igennem, hvilket giver overskud til at deltage aktivt i hverdagens aktiviteter, som sikrer læring.

Hygiejne
Alle fastansatte har et hygiejnebevis. Vi gennemfører systematisk egenkontrol og vi får jævnligt uanmeldt kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen. Vi underviser børnene i håndvask og hygiejne.

Drikkevarer
Børnene får vand til deres frokost og til eftermiddagsmaden, og det er altid tilgængeligt i køkkenet og i vandbeholder udenfor. Saft og juice tilbydes kun ved særlige lejligheder af børnehaven. Vuggestuebørn tilbydes sød og letmælk til frugt og eftermiddagsmåltidet. De får vand til frokost.

Morgenmad
Det er muligt at spise morgenmad i børnehaven fra kl. 6.30-7.30. Vi tilbyder havregryn, rugfras, havrefras eller spelt cornflakes med sukker eller rosiner og mælk på. Sukkeret begrænses til en tsk. per portion. Desuden laver vi havregrød hvor vi tilbyder kanelsukker og smørklat. Har børnene morgenmad med hjemmefra skal det være sund mad og nærende morgenmad.

Frugt
Vuggestuebørnene bliver samlet om bordet og tilbudt frugt og vand ved 8:30 tiden. Vuggestuebørn medbringer selv et stykke frugt hjemmefra, som skæres ud og serveres på et fad samt brød med smør.

Børnehavebørnene har et stykke frugt, grønsag, groft knækbrød eller nødder med hjemmefra som skæres ud og sættes på fade på stuerne. Her tager børnene selv det de har lyst til. Man må gerne tage med til en uge af gangen fx en hel pakke knækbrød eller en hel pose nødder.

Vi vil bede om ikke at give børnene rosiner med til frugt, da de indeholder mange svampesporstoffer, som kan være skadelige i større mængder.

Frokost i vuggestuen kl. 10.30 og i børnehaven kl.11.00. Vi tilbereder frokost sammen med børnene hver dag. Børnene er med i køkkenet en uge ad gangen.

Børnene inddrages

Vi bruger køkkenet, og de arbejdsopgaver der er her, som en del af vores pædagogiske praksis. De 6 læreplanstemaer bliver dagligt inddraget; ’hvorfor har kroppen brug for sund mad? – hvor kommer leverpostejen fra? – hvordan smager en rå rødbede?

Vi skaber rammen for følelsen af, at ’der er brug for mig i køkkenet’ og ’det er rart at samarbejde’ og herigennem styrker barnets personlige og sociale udvikling.

Køkkenet er hjertet i vores hus, hvor der er tid og ro til fordybelse, som er vigtig for at skabe en god barn-voksen kontakt i madlavningssituationen. Alle sanser bliver udfordret, vi smager på maden, der breder sig en dejlig duft i hele huset, vi står med fingrene i frikadellefarsen, vi ser de farvestrålende grønsager.

De børn der er på ’madholdet’ er med til at tilberede grønsager, bage brød, dække rulleborde, præsentere menuen, dække bord og rydde op. Desuden inddrages børnene i planlægning af ugens menu.

Vi har også et udekøkken, hvor børnene er med til at forberede grøntsager, frugt mv. Ved siden af udekøkkenet har vi en urtehave; så vejen fra 'jord til bord' er kort og giver mening for børnene. Vi har en suppedag om ugen, som tilberedes på bål sammen med en gruppe børn.

Én dag spiser vi forskellige former for grød ofte med hjemmelavet frugtmos eller kompot til.

Tre gange om ugen spiser vi rugbrød eller andet brød med forskelligt pålæg og grønt. Hvert barn smører selv deres egen mad som en del af vores pædagogiske praksis.

Vi præsenterer ofte nye spændende retter, som alle skal smage. Ingen børn går sultne fra bordet, vi tilbyder en ”overlever” hvis menuen ikke falder i smag. En ”overlever” er et stykke rugbrød med smør eller lign.

Den daglige menu består af:

 • Spændende og indbydende retter, som smager godt.
 • Sunde råvarer, som indeholder de næringsstoffer, børnene har brug for.
 • Økologiske råvarer - så vidt det er muligt.
 • Fuldkornsprodukter når vi får brød, ris og pasta.

Små vuggestuebørn tilbydes forskellig grød hen over dagen. Vi serverer ikke nødder og rå gulerødder til vuggestuebørn pga. kvælningsrisiko. Eventuel modermælkserstatning medbringes hjemmefra.

Særlige behov

Vi indgår gerne i dialog om det enkelte barns ernæringsbehov og tager hensyn til allergier mv.. Vi tager selvfølgelig også hensyn til børn med anden etnisk baggrund.

Eftermiddagsmad i børnehaven og vuggestuen ca. kl. 14.00 (eller når de vågner). Vi tilbyder eftermiddagsmad, bestående af groft brød, frugt og grønt. Dertil vand. Vi sørger for at maden er fiberrig, så børnene kan få fyldt depoterne op efter en aktiv periode på legepladsen

Fødselsdage

Vi kan godt lide fødselsdage og det skal fejres. Vi er mange børn, og derfor har vi mange fester. For at vores børn ikke skal blive for søde og bløde, beder vi jer om at følge disse råd, uanset om I inviterer os hjem eller fejrer dagen i Årslev Børnehave og vuggestue:

 • Server gerne frugt og grønt, f.eks.. frugtspyd og figenstænger.
 • Boller er et stort hit.
 • Blot 1 sødt indslag is, kage eller hvad fødselaren ønsker.
 • Hvis I inviterer os hjem, bedes I sørge for frokost.

Afholdes fødselsdagen i børnehaven, fejres det i forbindelse med frokost. Vi spiser altid vores hjemmelavede mad før der deles ud. Der deles kun ud til barnets egen stue.

Rammer for måltidet

Vi vægter det sociale samvær højt i forbindelse med måltidet. Inden vi skal spise vasker alle børn og voksne hænder.

I børnehaven hjælper madholdet med at dække bord med kopper, tallerkner, bestik og kander til vand. Hvert barn har sit eget bordkort, og det er de voksne, der bestemmer hvor børnene skal sidde med hensyntagen til kammerater, ro og ønsker fra børnene.

Vi lægger vægt på at der er god tid til at spise og at det forløber fredeligt og roligt, så der er mulighed for at hyggesnakke ved bordene. Vi holder bordskik, så vi rejser os først når alle er færdige, og hvert barn rydder op efter sig selv.

I forbindelse med frokosten læser vi ofte en bog, synger sange, fortæller eventyr eller leger sanglege. Både i vuggestuen og børnehaven lægger vi vægt på at sætte ord på alle handlinger. Vi støtter børnene i indlæring af færdigheder, som fx at hælde op, smøre og spise selv. De børn, der kan, rydder op efter sig selv. Alle børn og voksne siger tak for mad inden vi går fra bordet.

Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet er afgørende for barnets trivsel og læring

I Årslev Børnehave og Vuggestue vægter vi forældresamarbejdet højt. Vi er fælles om at skabe en tryg og god hverdag for børnene, og derfor er det afgørende, at vi arbejder sammen, og at I som forældre er trygge ved at komme til os, hvis I har noget på hjertet. Vi vægter dialogen højt, og ser det som fundamentet for et godt samarbejde.

Som forældre er I altid velkommen i børnehaven og vuggestuen, både til at følge barnets dag og til en snak om stort og småt.

Bestyrelsen

Årslev Børnehave og Vuggestue er en selvejende institution.

Det er bestyrelsen, der udstikker rammerne for det daglige virke. Som bestyrelse for en selvejende daginstitution er man arbejdsgiver for institutionens leder og medarbejdere og varetager den overordnede ledelse. Bestyrelsen er med til at fastsætte principper for de pædagogiske og økonomiske rammer.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Et medlem er medarbejderrepræsentant, 5 medlemmer er forældre til børn i institutionen. Bestyrelsen kan derudover indstille en ekstra person der ved generalforsamling kan indsættes for 1 år ad gangen. Denne person kan være en tidligere forælder, fagperson eller lign., som skal være med til at sikre kontinuitet i bestyrelsen.

Ud over institutionsbestyrelsens medlemmer vælges 2 suppleanter hvert år for forældrerepræsentanterne og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanten. Suppleanten for institutionsbestyrelsesmedlemmerne og medarbejderrepræsentanten vælges for 1 år ad gangen.

Der er valg til bestyrelsen på forældremødet/generalforsamlingen i april for at matche årets gang i børnehaven, hvor overgangen til skole/SFO sker i april.

Ønsker du som forældre indflydelse på børnehaven kan du melde dig til bestyrelsen.

Bestyrelsesformand og næstformand

Bestyrelsesformand
Birgitte Nielsen
Tlf.: 28 96 20 15
E-mail: bnvilladsen@gmail.com

Næstformand
Mia
Tlf.: 61 77 80 04
E-mail: egeback5@hotmail.com

Daglig leder

Foruden bestyrelsen består institutionsledelsen af en leder, der varetager den daglige pædagogiske, administrative og strategiske ledelse og drift af institutionen.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen i en selvejende institution er fastsat af kommunen - der også står for opkrævning og pladsanvisning - og er den samme som i kommunens egne institutioner.

Den selvejende institution er knyttet til kommunen via en såkaldt driftsoverenskomst, som er den aftale, der regulerer den selvejende institutions eksistens. Både institution og kommune kan opsige driftsoverenskomsten.

Bestyrelsens rolle

Bestyrelsen udstikker rammerne for det daglige virke og lederen varetager den daglige pædagogiske og administrative ledelse og drift af institutionen.

Bestyrelsens primære opgave er at udstikke den strategiske retning og sætte rammen for institutionens virke. Bestyrelsen bestemmer hvordan de økonomiske rammer skal udfyldes, hvem man vil ansætte og hvilket værdigrundlag, man vil bygge institutionen på.

Personalet er altså ikke ansat af kommunen, men af bestyrelsen som er arbejdsgiver. Alle beslutninger som bestyrelsen træffer, skal naturligvis ligge inden for de overordnede rammer, kommunen har opstillet samt gældende lovgivning på området.

Årslev Børnehave og Vuggestue har en driftaftale med kommunen, som også kan kaldes en samarbejdsaftale. Bestyrelsen deltager sammen med lederen i ansættelse af nyt personale, og har derfor også indflydelse på sammensætningen af personalet i institutionen.

Hvert år deltager bestyrelsen i et bestyrelseskursus samt en pædagogisk dag sammen med de øvrige selvejende institutioner, hvor vi arbejder med forskellige relevante emner. Eksempelvis Den nye styrket pædagogiske læreplan og, forældresamarbejde og vores værdigrundlag.

Forældreforeningen "Den grønne"

Forældreforeningen ”Den Grønne” består af 6 forældre, og 1 personalerepræsentant.

Vi afholder 4-5 møder om året, hvor vi planlægger diverse arrangementer såsom: sommerfest, julefest og 2 årlige arbejdsfredage.

Til sommerfesten står vi for salg af drikkelse denne aften. Til julefesten sælger vi drikkelse og æbleskiver/kage. Desuden er der lotteri med gevinster sponsoreret af forældre og lokale virksomheder.

Overskuddet fra julefest og sommerfest samt bidrag fra andre indsat på vores konto, går til større investeringer på legepladsen samt udvikling af det pædagogiske uderum. Formålet er at fremme børnene i Årslev Børnehave og Vuggestues mulighed for fysisk aktivitet og udfoldelse.

”Arbejdsdagene” i børnehaven er for forældre og andre frivillige som ønsker at hjælpe til med at forbedre og vedligeholde børnehavens og vuggestuens legeplads. Det er en dag med hyggeligt samvær og fællesspisning.

Forældreforeningen ”Den Grønne” er opsøgende ift. at søge fonde og legater til udvikling af børnehavens udeliv. Vi har tidligere fået støtte til vores bålhytte, sansehave og til vores 2 Christiania-cykler.

Alle er velkommen til at bidrage til Forældreforeningen ”Den Grønnes” arbejde og kan støtte ved at indsætte på følgende: MobilePay: box12339 (husk at skrive ’box’).

Personale

Vores personalegruppe består af faste medarbejdere, der suppleres af studerende og 1-2 tilkaldevikarer i huset. Vores personalegruppe er stabil, og det faste personale har været ansat i huset i mange år. Vores værdier er dialog, ansvar, meningsfuldhed og humor.

Ledelse

Leder Dorte Hjortkær Bendixen, tlf.: 72 53 04 40, mail: dobe@fmk.dk

Øvrigt personale 

6 pædagoger

1 pæd. assistent

2 pædagogmedhjælpere

1 pædagogstuderende

1 flexjob pædagog

1 flexjob medhjælper

1 kostfaglig eneansvarlig

Spørgsmål? Kontakt os

ÅRSLEV BØRNEHAVE OG VUGGESTUE

Birkelundsvej 1
5792 Årslev

Hovednr.: 72 53 04 40
Børnehaven: 72 53 45 01
Vuggestuen: 72 53 45 00
Send en mail
Skriv sikkert