Budget

Her finder du oplysninger om indeværende års budget, kommende års budget og tidligere års budgetter.

Inden for de økonomiske rammer, som Folketinget og KL har udstukket, vedtager Kommunalbestyrelsen et budget for kommunens samlede virksomhed.

Den 14. januar godkendte Kommunalbestyrelsen budgetproceduren og budgetkalenderen for budget 2020. 

Budgetprocedure for budget 2020

Budgetkalender for budget 2020

Den 18. marts 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen et tillæg til budgetproceduren for budget 2020. Tillægget indeholder en ændring til målet for effektiviseringer og besparelser. 

Tillæg til budgetproceduren for budget 2020

Budgetforslag fra interessegrupper, borgere mv.

Sidste år var der mulighed for, at eksterne interessenter kunne fremsende forslag til budgettet inden for nogle givne retningslinjer. Det er desværre ikke en mulighed til Budget 2020. Økonomiudvalget har således på sit møde den 11. marts 2019 besluttet, at eksterne budgetforslag ikke vil blive behandlet i dette års budgetproces. Det være sig både ønsker til ny drift og nye anlæg.

Baggrunden er den svære økonomiske situation som Faaborg-Midtfyn Kommune befinder sig i og som har betydet, at anlægsrammen i 2020 og frem er reduceret. Samtidig er tidligere års ramme til ny drift nulstillet.

Kommunalbestyrelsen har i stedet en vanskelig opgave med at realisere den nye udviklingsstrategi inden for den reducerede anlægsramme og det eksisterende driftsbudget, ligesom der skal prioriteres blandt forslag til besparelser og effektiviseringer for i alt 50 mio. kr. 

Kontakt

Økonomi og Løn

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

okonomi@fmk.dk

Økonomichef
Morten Bentsen
mobe@fmk.dk