Budget

Her finder du oplysninger om indeværende års budget, kommende års budget og tidligere års budgetter.

Inden for de økonomiske rammer, som Folketinget og KL har udstukket, vedtager Kommunalbestyrelsen et budget for kommunens samlede virksomhed.

Den 14. januar godkendte Kommunalbestyrelsen budgetproceduren og budgetkalenderen for budget 2020. 

Budgetprocedure for budget 2020

Budgetkalender for budget 2020

Kontakt

Økonomi og Løn

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

okonomi@fmk.dk

Økonomichef
Morten Bentsen
mobe@fmk.dk