Fremtidens Forstad Årslev

Boligbyggeretter i ny bæredygtig bydel i Årslev syd for Odense.

Faaborg-Midtfyn Kommune udbyder 10.430 m2 boligbyggeretter fordelt på ni storparceller på en attraktiv beliggenhed i en ny bæredygtig bydel i Årslev.

Årslev ligger kun 10 minutter fra Fyns største vækst- og erhvervsområde Campus Odense. De ni storparceller udbydes både samlet og enkeltvis.

Årslev er et af Faaborg-Midtfyn Kommunes største udviklings- og investeringsområder frem mod 2030. Området tilbyder indkøb, kultur-, fritids- og institutionstilbud samt stærke infrastrukturelle forbindelser til Odense.

Storparcellerne udgør en del af matr. Nr. 27g, Sdr. Nærå og udbydes i hht. § 68 i lovbekendtgørelsen nr. 1031 af 6. juli 2018 om kommunernes styrelse og reglerne om om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, jf. bekendtgørelse nr, 799 af 24 juni 2011.

Udbudsmaterialet kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til:
Colliers International Danmark A/S, Email: henrik.borch@colliers.com

Et tilbud skal afgives skriftligt og angives som et fast beløb i henhold til udbudsvilkårene fpr parceller i PDF-format til Colliers International Danmark A/S, Aarhus, Att: Carsten Gørtz Petersen, e-mail: carsten.goertzptetersen@colliers.com samt fremsendes på USB-stik til: 

Colliers International Danmark A/S
Søren Frichs Vej 38A, 8230 Abyhøj
Att: Partner Carsten Gørtz Petersen

Breve/ Pakker med tilbud skal markeres ’Offentlig udbud – Fremtidens Forstad Årslev’. Personligt mod kvittering eller pr. anbefalet post, således at tilbuddet er fremme senest den 13. november 2020, kl. 12.00. 

Sælger forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de modtgane tilbud eller helt at forkaste dem alle. Salget er betinget af, at Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune endeligt godkender handelen eller de respektive handler i sin helhed.